נכסים מניבים 
דירות בפלורידה

דירות הנרכשות במחירי הזדמנות מכינוסי נכסים ומבנקים אשר עיקלו אותן מבעליהן. הדירות עוברות שיפוץ מקיף, מוצעות להשכרה ומועברות לניהול חברת ניהול אמריקאית מקצועית. אנו מציעים שירות מלא למשקיע: איתור הנכס ורכישתו, ניהולו לאורך תקופת ההשכרה ומכירתו ברווח.

מדיניות ההשקעה:

  • דירות למעמד העובדים, בהן התשואה נטו היא הגבוהה ביותר, ולא דירות יוקרה.
  • אזורים ותיקים ומאוכלסים, ללא עודפי מגרשים ופיתוח.
  • דירות בקומפלקסים מאוכלסים ומתוחזקים, בהם דמי ועד הבית סבירים.
  • דירות בקומפלקסים בהם ועד הבית מתיר השכרה חופשית.

הנכסים נרכשים במחיר נמוך באופן משמעותי מעלות הבנייה של הבית. בנוסף, מחנק האשראי יוצר הזדמנות נדירה לרוכשים במזומן, המנצלים את המצב לרכישה במחירים אטראקטיביים.

הרכישה פשוטה וקלה, ואינה מחייבת שהרוכש יהיה אזרח אמריקאי, או בעל חשבון בנק מקומי.הנכס נרשם על שם הרוכש, והוא עצמאי לחלוטין בהחלטותיו לגבי ניהול הנכס ומכירתו.
 

Multi Family בטקסס

נכסים הכוללים עשרות עד מאות יח' דיור, הרשומות כחטיבה אחת. הנכסים נרכשים במחירים אטראקטיביים כיוון שאינם בתפוסה מלאה, ושכה"ד שנגבה בהם נמוך מהמקובל באזור. נבחרים נכסים הנמצאים בקרבת עוגני תעסוקה, כגון: אוניברסיטאות, בתי חולים, פארקים טכנולוגיים וכד'. בד"כ ניתן לקבל מימון לרכישה.

הכוונה היא להשביח את הנכסים באמצעות ניהול יעיל (שיפוץ, הגדלת התפוסה וגובה שכה"ד) ולבצע re-financing להחזרת ההון העצמי.

דף הבית